3D%2520PACUP_03_Subbanner-View%25206_OP_

第八屆「普藝盃」2016朗誦才藝大賽

獲獎名單

最踴躍參加機構獲獎名單

普通話獨誦-各組別獲獎者名單

粵語獨誦-各組別獲獎者名單

英語獨誦-各組別獲獎者名單

個人全能金獎獲獎者